Testy pro měření obsahu amoniaku, dusitanů a dusičnanů v jezírku

Advanced Search Loading
Test Ammonia

Test Ammonia

Ideální test pro pravidelnou rychlou kontrolu, čpavku ve vodě. Jediným proužkem změříte hodnotu ammonia ve...

 269 Kč

Sera NH3/NH4 test 15ml

Sera NH3/NH4 test 15ml

Chraňte své KOI před otravou! Pravidelně testujte jezírkovou vodu na obsah amoniaku testem Sera NH4/NH3!

 379 Kč

Sera NO2 test 15ml

Sera NO2 test 15ml

Testujte pravidelně jezírkovou vodu na obsah dusitanů s testem Sera NO2 - zamezíte zdravotním potížím...

 289 Kč

Sera NO3 test 15 ml

Sera NO3 test 15 ml

Zvýšený obsah dusičnanů v zahradním jezírku značí problém s fungováním jezírka, navíc může ohrozit vaše KOI...

 339 Kč

 
 

Vlivem metabolických a rozkladných procesů dochází k obohacení jezírkové vody o dusík v amonné formě NH3/NH4+,dusitany NO2- (nitrity) a dusičnany NO3- (nitráty). Hlavním zdrojem dusíkatých látek v zahradním jezírku jsou výkaly KOI a odpady z krmiva. Amoniak je vysoce toxická látka. Dusitany vznikají při nitrifikačním procesu. Jsou indikátory fekálního znečištění. Dusitany jsou též vysoce toxické.  Hodnoty obsahu amoniaku a dusitanů by měly být v dobře fungujícím zahradním jezírku neměřitelné! Dusičnany NO3jsou finálním produktem nitrifikačního procesu dusíku. Nejsou pro KOI nebezpečné, pokud nejsou ryby dlouhodobě vystaveni vysoké koncentraci dusičnanů. Hodnota dusičnanů v zahradním jezírku by se dlouhodobě měla pohybovat pod 10 mg/l. Menší KOI reagují na vysoký obsah dusičnanů hůře než větší KOI.

 

Z důvodů možné otravy KOI a ostatních okrasných ryb v zahradním jezírku doporučujeme pravidelné testování obsahu dusíkatých látek ve vašem zahradním jezírku minimálně 1x za 14 dní. Podrobnější informace a důvody, proč měřit hodnoty dusíkatých látek v zahradním jezírku, naleznete u jednotlivých testů. 

 

Nahoru
Členové Asociace Shinkokai