uvodní stránka - vlevo košík

Nakupujte u profesionálů Vstupte do e-shopu

Novinky ze světa KOI
Facebook

Reklamační řád

Reklamované zboží, prosím, zasílejte na adresu:

Aquatica Koi Centrum

Vysokomýtská 1211

Holice 534 01

 

Povinnosti kupujícího:

   Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě, nejdéle do následujícího pracovního dne. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Při přebírání zboží je nutné zásilku pečlivě prohlédnout a případné závady ihned hlásit doručovateli. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

   Na veškeré zboží nakupované soukromou osobou, se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců u spotřebního zboží dle Občanského zákoníku, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. V případě, kdy zákazník nakupuje zboží na svou firmu, je záruční doba řízena Obchodním zákoníkem, tedy 12 měsíců pro spotřební zboží. Na živá zvířata (ryby) se vztahuje 6 týdenní záruční lhůta, dle Občanského zákoníku. Krmiva jsou zbožím podléhajícím zkáze se specifickými nároky na uskladnění a nevztahuje se na ně záruční lhůta 24 měsíců. Výrobcem garantovaná trvanlivost krmiv je uvedena na obale. Krmiva je nutno skladovat v suchu, na chladném místě chráněném před slunečními paprsky. Důležité je krmivo zabezpečit proti škůdcům. 

 

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci jedním z těchto způsobů:

 • telefonicky na tel.čísle +420 608 931 111
 • e-mailem na adrese info@nishikigoi.cz
 • písemně na adresu Aquatica Koi Centrum, Vysokomýtská 1211, 534 01 Holice

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu Aquatica Koi Centrum, Vysokomýtská 1211, 534 01 Holice
3) do zásilky uveďte důvod reklamace a vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

   Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

 

Náležitosti reklamace:

 

 • Uvést číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu)
 • Výstižný popis závady zboží
 • Doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura či dodací list)

 

Reklamace uplatněná v záruční době

   Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.


Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným opotřebením
 • nesprávným použitím výrobku
 • při neodborném zacházení zákazníka s krmivem
 • při nevhodném uskladnění krmiva u zákazníka
 • živé ryby

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

 • Poškozením zboží pří přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku
 • Neodborným zacházením
 • Zboží bylo poškozeno živly
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním
 • Při neoprávněném zásahu do zboží osobou, která nebyla k provedení zásahu zmocněna
 • V důsledku násilného poškození
 • V důsledku povětrnostních vlivů
 • Při provozu za neobvyklých podmínek
 • Neodborná péče o ryby

 

Nahoru
Členové Asociace Shinkokai