Novinky ze světa KOI
Facebook

Příprava jezírka na sezónu krok za krokem

   S prvními jarními paprsky slunce začíná starost o zahradní jezírko. Teplota vody v zahradním jezírku pomalu roste - nastal čas připravit vaše zahradní jezírko na novou sezónu.

 

5 rad pro odzimování jezírka:

1. Optická kontrola a revize jezírka

2. Čištění jezírka a okolí

3. Spuštění jezírkové filtrace

4. Kontrola chemických vlastností vody 

5. Prevence proti řasám

 
 

1. Optická kontrola a revize jezírka

   Projděte si okolí jezírka, zda někde není sesutá dekorace, zkontrolujte ukončení fólie, zkontrolujte břehy jezírka.

2. Čištění jezírka a okolí 

S nůžkami s prodlouženou rukojetí se již nemusíte obávat studené vody, zároveň slouží i jako kleště, ustřižené rostliny si s nimi pohodlně podáte.      Projděte mělčinové zóny, odstraňte zetlelé rostliny a napadané listí. Pokud se Vám nechce sahat do ledové vody - použijte praktické nůžky s prodlouženou rukojetí, které zastávají funkci nůžek i kleští v jednom. Větší kusy biomasy, případně spadané kameny vylovte pomocí malých lehkých teleskopických sítí.

Jezírkový vysavač Pondovac 4 pro pohodlné a efektivní odstranění nečistot z jezírka.

 

   Nánosy kalu ze dna a mělčin zahradního jezírka odstraňte jednoduše pomocí jezírkového vysavače. Tento způsob je efektivní a pohodlný.

FIAP premiumcare Schlamm Ex je čistě přírodní prostředek k odstranění kalu a bahna v zahradním jezírku.      V případě odstranění kalu ze dna větších jezírek a biotopů, aplikujte blátožrouty - přípravky, které urychlí rozpad organických nečistot a pomohou nastolit biologickou rovnováhu v zahradním jezírku.

 

3. Spuštění jezírkové filtrace

     Protizámrazový systém demontujte, pečlivě prohlédněte, očistěte a uložte na suché místo. Jezírkové čerpadlo, UV lampu či ozonizér, skimmer, vzduchovací kompresor, jezírkové osvětlení, přívody, spínače,... před prvním použitím po zimě zkontrolujte. Na podzim pečlivě rozebrané a od nečistot a vodního kamene očištěné čerpadlo smontujte a zapojte. Zejména po letošních tuhých mrazech je třeba zkontrolovat případné netěsnosti a poškození PVC potrubí mrazem, výměna těsnění,...

  

   Zkontrolujte a zapojte UV lampu. Nezapomeňte na začátku jezíkové sezóny vyměnit UV zářivku. V naší nabídce naleznete kompletní sortiment náhradních dílů k UV lampám.

Doporučená provozní doba UV zářivek:

 

UV zářivku nahraďte novou po uplynutí doporučené provozní doby.

 V případě, že máte gravitační zapojení, nezapomeňte před spuštěním filtrace propláchnout všechny KG rozvody do odpadu. Prohlédněte si, případně vyčistěte mechanické a biologické filtrační náplně a zapojte filtraci. Zapojte hladinový sběrač nečistot (skimmer).

   Zkontrolujte správnou výšku hladiny vody. Dopusťte vodu z vhodného zdroje (nutné zejména u gravitačních filtračních systémů).

   Celý filtrační systém uveďte do chodu. Pokud filtrační systém běžel přes zimu, vyčistěte filtraci a nastavte filtrační systém na jarní provoz.

   Po spuštění filtrace aplikujte startovací nitrifikační bakterie, které urychlují zaběhnutí biologické filtrace a tím rychlé nastolení biologické rovnováhy v jezírku. Během zimy došlo k odumření části nitrifikačních bakterií. Navíc s rostoucí teplotou narůstá aktivita ryb a díky krmení se zvyšuje koncentrace dusíkatých látek ve vodě. Proto je třeba namnožení nových nitrifikačních bakterií podpořit startovacími bakteriemi a přípravky zabezpečujícími efektivní biologickou filtraci. Výhodou sypkých nitrifikačních bakterií je, že nemusíte vypínat UV lampu, což oceníte zejména během letní sezóny. Navíc mají delší dobu trvanlivosti. Tekuté biologické startéry na jaře  velmi rychle nastartují biologickou filtraci. Doporučujeme je tedy zejména pro první spuštění filtrace. Po jejich aplikaci do jezírka je třeba vypnout UV lampu obvykle na dobu 2-4 dní (dle výrobce).  

Po aplikaci sypkých nitrifikačních bakterií nemusíte vypínat UV lampu, navíc mají delší expiraci.

Tekuté biologické startéry rychleji nastartují biologickou filtraci.

4. Kontrola chemických vlastností vody

Teplota vody je nejdůležitější parametr pro život v zahradním jezírku a pro chov KOI. S jezírkovým teploměrem budete mít stálý přehled.        Teplota vody ovlivňuje veškerý život v zahradním jezírku a zejména při chovu ryb.  Proto je vaším nejdůležitějším pomocníkem jezírkový teploměr

Multi testy pro rychlou a jednoduchou kontrolu základních parametrů vody v jezírku.

JBL Proscan

 

 

Speciální sůl pro KOI aplikujte jako prevenci proti onemocnění ryb a při podezření na napadení kožními parazity.

  

   Biologická rovnováha v zahradním jezírku zajišťuje bezproblémové fungování jezírka. Pravidelnou kontrolou základních parametrů vody se ujistíte o správném fungování filtračního systému a zda je vše jak má být. Měřte pravidelně hodnoty vody 1x týdně a předejděte prudkým změnám v chemizmu vody vedoucích k nárůstu řas či úhynu ryb. Pro rychlou a jednoduchou kontrolu použijte oblíbené multi testy. Mobilní aplikací JBL Proscan testu snadno zjistíte, zda jsou parametry vody v jezírku v pořádku.

   Důležité jsou zejména hodnoty pH, obsah dusíkatých látek (amoniak, dusičnany a dusitany). Pro stabilní hodnoty pH je důležitá uhličitanová a celková tvrdost vody. V jarním období by se hodnota uhličitanové tvrdosti vody měla pohybovat mezi 8 - 10 °dkH. V případě, kdy je změřená hodnota nižší, doporučujeme použít některý z přípravků zvyšující uhličitanovou tvrdost. Obsah kyslíku v jezírkové vodě je třeba hlídat zejména v letních měsících, ale kontrola obsahu kyslíku určitě neuškodí po celý rok.

   Doporučujeme provádět pravidelně 1x týdně částečnou výměnu vody v jezírku. V průběhu týdne by mělo dojít k obměně asi 10% vody z celkového objemu zahradního jezírka (samozřejmě po částech, nikoli najednou). Tento objem vody se většinou vymění již při kontrole filtračního systému a následně při pravidelné údržbě filtračního systému propláchnutím. Pokud některá z hodnot měřených parametrů není v normě, použijte vhodné přípravky pro dosažení optimálních hodnot jezírkové vody. U jezírek s rybami a zejména s japonskými KOI je udržování správných hodnot v doporučeném rozmezí naprostou nutností, stejně jako aplikace speciální soli.

 
   Více o problematice měření parametrů vody v článku Péče o vodu v zahradním jezírku.
 
Optimální hodnoty vody v zahradním jezírku:
 
 Test  Optimální hodnota  Náprava
 pH test
 •  hodnota pH 6 - 8
 přípravky pro úpravu hodnot pH
 NO2 test
 •  hodnota NO2 0 mg/l

 

 • částečná výměna vody
 • vyčistit filtraci
 • aplikovat startovací bakterie
 • nepřekrmovat KOI
 • zvýšit účinnost biologické filtrace lepším filtračním materiálem

 

 NO3 test
 •  max. hodnota do 50 mg/l

 • vyčistit filtraci
 • aplikovat startovací bakterie
 • nepřekrmovat KOI
 • zvýšit účinnost biologické filtrace lepším filtračním materiálem

 

 PO4 test
 • pod 1 mg/l
 • již hodnota 0,035 mg/l způsobuje růst řas
 přípravky pro úpravu hodnot PO4
 Test na sůl
 • doporučená běžná hodnota salinity 0,15 - 0,25 % 
 sůl pro KOI bez jódu
 

   Při výrazném překročení doporučených hodnot, vyměňte maximálně 1/3 vody a aplikujte přípravky pro první pomoc, které optimalizují životní podmínky během několika minut Tripond Teich StabilFIAP premiumcare Pond Basic.

   Prevence onemocnění - u jezírek s rybí osádkou doporučujeme aplikaci Anarex Bio. Výrazně omezíte riziko bakteriálního a plísňového onemocnění a podpoříte biologickou rovnováhu v zahradním jezírku.

5. Prevence proti řasám

   Potýkáte se každoročně s problémem  dlouhých vláknitých řas? Začněte preventivně aplikovat prověřené prostředky pro likvidaci vláknitých řas. Zamezíte růstu vláknitých řas a budete si užívat průzračné vody celou sezónu. Speciálně pro jezírka s KOI doporučujeme FadenalgenFrei -  neškodný pro KOI a ostatní ryby, rostliny,...

 
 
Přejeme spoustu odpočinku a relaxace u vašich jezírek v této sezóně. 
 
Nahoru
Členové Asociace Shinkokai