Novinky ze světa KOI
Facebook

Zpětný odběr elektrospotřebičů a recyklační poplatek

 

Ceny elektrospotřebičů a elektrozařízení prodávaných v našem obchodě obsahují i recyklační příspěvek na likvidaci historických elektrozařízení a elektroodpadu. Výše recyklačního příspěvku PHE se stanovuje dle druhu elektrozařízení, která jsou rozdělena do 10 skupin.

 

Seznam elektrozařízení  je definován v příloze č. 1  vyhlášky č. 352/2005 Sb.:

 1. velké domácí spotřebiče
 2. malé domácí spotřebiče
 3. zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
 4. spotřebitelská zařízení
 5. osvětlovací zařízení
 6. elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových strojů)                           
 7. hračky, vybavení pro volný čas a sporty
 8. lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)
 9. přístroje pro monitorování a kontrolu
 10. výdejní automaty

 

 • Vysloužilé elektrospotřebiče a elektrozařízení mohou mít při nevhodném ukládání závažné dopady na životní prostředí i lidské zdraví. Zpracování elektrotechnického a elektronického odpadu je z ekologického hlediska aktuálním problémem. Elektronický šrot obsahuje celou řadu látek a materiálů, zatěžujících životní prostředí. Mezi toxické látky obsažené v elektrotechnickém odpadu můžeme jmenovat zejména těžké kovy (Hg, Cd a Pb), luminofory v obrazovkách a zářivkách, displeje na bázi tekutých krystalů (LCD) aj.

 

 • Stará elektrozařízení obsahují také mnoho cenných surovin, které je z ekonomického i ekologického hlediska záhodno znovu využít.
 

          

 

 

Tyto výrobky nepatří do komunálního (směsného) odpadu, zákonný požadavek ukládá vlastníkovi odkládat elektrospotřebiče a elektrozařízení pouze na místa tomu určená!  

Sebraná elektrozařízení se dopraví ke zpracovateli, který zajistí demontáž, recyklaci, případně ekologicky vhodné odstranění elektroodpadu a recyklovatelné materiály vrátí zpět do výroby.

 

Byly vytvořeny kolektivní systémy, v jejichž rámci probíhá sběr, recyklace a ekologická likvidace elektroodpadu a starých elektrozařízení. Tyto systémy jsou financovány z tzv. recyklačních příspěvků, které každý výrobce, respektive prodejce do systému odvádí a které se odráží v prodejní ceně elektrospotřebiče. Recyklační příspěvky pokrývají náklady na zpětný odběr, zpracování a odstranění historických elektrospotřebičů a zařízení pocházejících z domácností.

 

Místa bezplatného zpětného odběru elektrospotřebičů a elektrozařízení

 

 • Místa zpětného odběru elektrospotřebičů a elektrozařízení, včetně provozní doby, je možné nalézt na webových stránkách organizací, které zajišťují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrospotřebičů, elektrozařízení a elektroodpadu. 

 

  Asekol s.r.o. - elektrozařízení   http://www.asekol.cz/
  Ekolamp s.r.o. - zářivky, výbojky   http://www.ekolamp.cz/
  Elektrowin a.s. - elektrozařízení   http://www.elektrowin.cz/
  REMA Systém a.s. - elektrozařízení   http://www.remasystem.cz/
  Retela s.r.o. - elektrozařízení   http://www.retela.cz/
  OFO-recycling s.r.o.   http://www.ofo-recycling.cz/on.htm
  ECOBAT s.r.o. - baterie   http://www.ecobat.cz/
  EKO-KOM, a.s. - Autorizovaná obalová společnost   http://www.ekokom.cz/
  Recyklace PET   http://www.petrecycling.cz/
  PRAKTIK Systém s.r.o. - recyklace chladících zařízení   http://www.praktikgroup.cz/

 

 • Místy zpětného odběru elektroodpadu jsou i sběrné dvory 
 • Staré elektrospotřebiče (stejný druh, bez ohledu na značku výrobce) v množství odpovídajícím nákupu nových elektrospotřebičů, je možné odevzdat  v naší kamenné prodejně Vysokomýtská 187, Holice 534 01

 

 • V případě, kdy je elektrospotřebič či elektrozařízení nadměrně znečištěno a není kompletní, je možné ho odevzdat pouze do Sběrného dvora.

 

Zdrojem informací: www.envigroup.cz,  www.mzp.cz,  www.fastcentrik.cz, www.veronica.cz

Nahoru
Členové Asociace Shinkokai