Novinky ze světa KOI
Facebook

Péče o jezírko a KOI v jarním období

 

Péče o zahradní jezírko a KOI na jaře

 

 

Údržba a spuštění filtrace

 

Údržba zahradního jezírka na jaře

   S prvními jarními paprsky slunce začíná naše péče o zahradní jezírko. Roztaje led  a teplota vody v zahradním jezírku pomalu vystoupí dluhodobě nad 5°C. Pokud jste na podzim neprovedli důkladnou podzimní údržbu jezírka, je třeba odstranit zetlelé listí a části rostlin, případně další nečistoty, které se v zahradním jezírku nashromáždily během zimy.  K tomu vám mohou pomoci různé pomůcky (např.  jezírkový vysavač Pondovac 4, jezírkové kleště s prodlouženou násadou, teleskopické nůžky,...) Poté se kontroluje a vyčistí filtr (propláchnou se KG rozvody, vyčistí mechanické a biologické části filtračního systému, kontrola čerpadla,…). Zkontroluje a zapojí se UV lampa (vyčištění UV lampy včetně křemíkové trubice, výměna nové UV zářivky po uvedených hodinách provozu,…). Kompletní sortiment náhradních dílů k UV lampám naleznete zde. Celý filtrační systém se uvede znovu do chodu. Pokud byla filtrace puštěná i přes zimu, je třeba nastavit filtrační systém na jarní provoz. Zejména po letošních tuhých mrazech je třeba zkontrolovat případné netěsnosti a poškození trubek mrazem, výměna těsnění,... 

   Pokud si nevíte rady, potřebujete poradit, chcete jarní údržbu jezírka přenechat odborníkům,...  obraťte se na nás 608 931 111 

 

     Jezírkový vysavač Pondovac 4 vám pomůže s jarní udržbou jezírka.          Zkřehlé ruce ze studené vody? S teleskopickými jezírkovími nůžkami již neexistuje!         Speciální jezírkové kleště s prodlouženou rukojetí vám usnadní uklid jezírka.

 

Nastartování biologické filtrace

   Po spuštění filtrace je vhodné aplikovat biologické startéry a přípravky urychlující správný proces biologické filtrace. Během zimy došlo k odumření části nitrifikačních bakterií. Navíc s rostoucí teplotou narůstá aktivita KOI a tím se i zvyšuje koncentrace dusíkatých látek ve vodě a je třeba namnožení nových nitrifikačních bakterií podpořit startovacími bakteriemi a přípravky zabezpečujícími efektivní biologickou filtraci.

 

Kontrola kvality vody v zahradním jezírku

   Doporučujeme pravidelněm přibližně 1x za 14 dní měřit parametry vody, zejména pH, obsah dusíkatých látek (amoniak, dusičnany a dusitany), uhličitanovou a celkovou tvrdost vody. V jarním období by se hodnota uhličitanové tvrdosti vody měla pohybovat mezi 8 - 10 °dkH. V případě, kdy je změřená hodnota nižší, doporučujeme použít některý z přípravků zvyšující uhličitanovou tvrdost. Obsah kyslíku v jezírkové vodě je třeba hlídat zejména v letních měsících, ale kontrola obsahu kyslíku určitě neuškodí po celý rok. K rychlému a snadnému testování nejdůležitějších parametrů jezírkové vody doporučujeme multi testy vody, které pro rychlou kontrolu bohatě postačí. Více o problematice měření parametrů vody v článku Péče o vodu v zahradním jezírku.

   Doporučujeme provádět pravidelně 1x týdně částečnou výměnu vody v jezírku. V průběhu týdne by mělo dojít k obměně asi 10% vody z celkového objemu zahradního jezírka (samozřejmě po částech, nikoli najednou). Tento objem vody se většinou vymění již při kontrole filtračního systému a následně při pravidelné údržbě filtračního systému propláchnutím. Pokud naměřené hodnoty vody v jezírku nebudou optimální, rychlé rovnováhy ve vašem zahradním jezírku dosáhnete aplikací FIAP premiumcare POND BASIC nebo Tripond Teich Stabil

                                                

 

Krmení a zvýšení imunity KOI v jarním období

   S přikrmováním KOI můžeme opatrně začít, pokud teplota vody v zahradním jezírku vystoupá přibližně k 10 °C. Nejprve krmíme KOI velmi opatrně a příležitostně. Maximálně 1 - 2x týdně dle toho, jak KOI krmivo přijímají. Je vhodné použít krmiva se středním obsahem bílkovin a vyšším obsahem tuku. Nebo lze krmit každodenním krmivem s nižším obsahem tuku, kdy potřebné tuky doplníme aplikací vitamínového doplňku FIAP premiumactive Omega 3 nebo doplněním přírodního tučnějšího krmení. V jarním období se doporučuje používat spíše krmivo klesající ke dnu, protože KOI při nízkých teplotách vody nevyplouvají ochotně k hladině. Toto období je ale většinou velmi krátké, takže můžete rovnou krmit krmivy plovoucími, nebo na toto období pořídit jen malé množství potápivého krmiva. Ideálním řešením pro toto období je pořízení krmení KOI Special Mix, které nabízí kombinaci plovoucích a potápivých granulí. Pro jarní období doporučujeme především krmiva s vyšším obsahem vitamínů a látek stimulujících imunitní systém KOI např. Hikari Wheat Germ, Fujizakura, Saki Hikari Multiseason, Dainichi All Season a KOI Wheat Germ.

   Hikari Wheat Germ výrazné posiluje imunitu a plodnost KOI.  Krmení Fujizakura posílí iminutu KOI a zvýrazní jejich vybarvení.       

 

   KOI je třeba v jarních měsících krmit velmi opatrně. KOI jsou po zimním období oslabení a jejich metabolické procesy se zrychlují jen pomalu. Doporučujeme kontrolovat, zda ve výkalech není obsažené nestrávené krmivo. Při teplotách 7 - 10 °C trvá asi 4 dny, než KOI potravu zpracuje. Nadměrný přísun krmiva zatěžuje játra a může dojít dokonce k úhynu KOI. Při teplotě vody do 12 °C navíc hrozí virové a bakteriální choroby, kterým se při této tepoltě vody daří. V tomto období může dojít k situaci, kdy teplota vody  vystoupí nad 1°C, začnete krmit KOI častěji a najednou dojde k prudkému ochlazení. Tento teplotní šok u právě nakrmeného KOI může vést k závažným zdravotním problémům. Těmto problémům se dá předejít kontrolou teploty vody a ohřevem vody v zahradním jezírku v jarním období. Ohřev vody zkrátí postupný vzrůst teploty vody v jezírku z 5 °C na 15 °C na krátší období a zabrání prudkým výkyvům teplot, které mohou KOI ohrozit. Při teplotách okolo 15 - 20 °C již začneme s pravidelným přikrmováním 1 - 2x denně.

   KOI jsou po náročném zimním období vyčerpaní, jejich imunita je oslabená a zvyšuje se riziko onemocnění. Proto je třeba zejména na jaře bedlivě kontrolovat zdravotní stav vašich KOI. Pokud si nejste jistí, co vše je třeba na jaře zkontrolovat, neváhejte a obraťte se na nás o radu! Doporučujeme zvýšit přísun vitamínů pomocí vitamínových, minerálních a dalších doplňků krmení. Pro zvýšení imunity je důležitý zejména vitamín C, proto sledujte při nákupu vitamínových doplňků především obsah vitaminu C. Vysoký obsah vitamínu E zase podpoří kondici a plodnost vašich KOI. 

 

Prevence proti přemnožení řas v zahradním jezírku

 

   Řasy patří k přirozenému potravnímu řetězci ve vodě v zahradním jezírku. Řada drobných živých tvorů se jimi živí, řasy přispívají k zásobování vody kyslíkem. Proto naším cílem není řasy v zahradním jezírku potlačit plně, ale pouze zamezit nadměrnému růstu. Plankton (jehož složkou jsou i řasy) je přirozenou složkou potravy zejména mladých KOI, ale samozřejmě i starších KOI. Starší KOI zase dávají přednost bentosu, což je flóra a fauna vodního dna a břehů, pro které jsou řasy též  významným zdrojem potravy. 

   Prevencí proti přemnožení řas je zejména nepřekrmování KOI a okrasných ryb, nepřerybněné zahradní jezírko, kvalitní filtrace, pravidelné testování základních parametrů vody v zahradním jezírku, pravidelná částečná výměna vody,...

 

   Pokud i přes veškerou vaší péči zasvítí do jezírka jarní sluníčko a voda se začne zelenat, je třeba zamyslet se nad zapojením UV lampy do vašeho filtračního zařízení. 

   Vláknité řasy patří k nejvíce obtěžujícímu problému v zahradním jezírku. Díky biologické nerovnováze, nadměrné organické zátěži či nesprávně fungujícímu filtračnímu zažízení, můžete pozorovat jak mělčinové zóny postupně zarůstají trsy dlouhých vláknitých řas. Pro rychlou nápravu vám nabízíme léty prověřené a funkční přípravky.


 

 

Nahoru
Členové Asociace Shinkokai