Novinky ze světa KOI
Facebook

Jak správně zazimovat zahradní jezírko

 

1. Podzimní údržba zahradního jezírka (čištění jezírka)

Nabízíme odborné zazimování zahradního jezírka.

 
  • Pokud jste tak již neučinili, je třeba odstranit nečistoty ze dna a mělčin. Odstranění nečistot můžete provést pomocí jezírkového vysavače, nebo lze použít přípravky na odstranění bahna neboli "blátožrouty"Jsou to přípravky, které urychlí rozpad organických nečistot a  pomohou nastolit biologickou rovnováhu v zahradním jezírku. V případě, že jezírkový vysavač ještě nevlastníte, využijte naší služby Půjčovna vysavače Pondovac 4.
  • Je třeba odstranit suché a zetlelé části rostlin. Pomocí praktických nůžek FIAP PondCut s prodlouženou rukojetí snadno zvládnete odstřižení zaschlých částí rostlin i dále od břehu. Navíc pomocí praktických kleští na druhé straně čelistí nůžek si můžete odstřižené části rostlin snadno podat. 
  • K ochraně proti spadanému listí slouží krycí ochranné sítě.

 

         Čištění zahradního jezírka vysavačem.  Stav po vyčištění jezírka vysavačem.  Důkladné čištění jezírka pomocí vysokotlakého čističe WAP.
 

2. Kontrola a případná úprava chemických vlastností vody

   Pravidelné testování základních parametrů vody v zahradním jezírku by mělo být prováděno optimálně jednou za 14 dní. Před zimou je velmi důležité zkontrolovat, zda chemické vlastnosti vody v jezírku jsou v optimálních hodnotách. Pokud některá z hodnot měřených parametrů není v normě, použijte vhodné přípravky pro dosažení optimálních hodnot jezírkové vody. Toto je důležité zejména v jezírcích s KOI a okrasnými rybami. Více informací o měření parametrů naleznete v článku Péče o vodu v zahradním jezírku nebo u konkrétních testů.

 

3. Zazimování čerpadla a UV lampy

  • Jezírkové čerpadlo by mělo být vypnuto a demontováno. Je třeba vypustit vodu ze všech přívodních a odtokových připojení. Čerpadlo by mělo být rozebráno a vyčištěno od nečistot a vodního kamene. Poté je třeba ho odborně uskladnit v prostorách, kde nemrzne (na sucho promazané silikonovým olejem, nebo ho lze skladovat v nádobě s destilovanou vodou).
  • Před zimou doporučujeme jezírkovou UV lampu vymontovat, vylít z ní zbylou vodu a uskladnit jí mimo dosah mrazu. Kdyby uvnitř jezírkové UV lampy zmrzla voda, led by mohl poškodit křemičitou trubici a UV-C zářivku, nebo dokonce vlastní konstrukci UV lampy. 

 

4. Čištění  a zazimování filtračního systému

 

  • Je třeba propláchnout rozvody a zkontrolovat, aby v trubkách nezůstala voda, která by v zimě zmrzla a mohla poškodit rozvody.
  • Důkladně vyčistit mechanické a biologické filtrační náplně filtračního systému.

 

5. Namontování protizámrazového systému

   Při poklesu teploty pod bod mrazu se na hladině zahradního jezírka vytvoří led, který se sílícím mrazen zesiluje svou tloušťku. Ledová krusta zabraňuje styku vody se vzduchem a nedochází k výměně plynů mezi vodou v jezírku a vzduchem nad hladinou jezírka. Toto může vést k nedostatečné saturaci jezírkové vody kyslíkem. Odstranění odumřelých částí rostlin a důkladné odkalení jezírka v rámci podzimní údržby jezírka je také velmi důležité. Při rozkladu organických zbytků se uvolňují škodlivé plyny, které se pod zamrzlou hladinou hromadí a mohou způsobit zdravotní potíže až úhyn KOI. Navíc nemůže docházet k odvětrání rozkladných plynů. Pro pohodlné udržování nezámrzné zóny slouží různé protizámrazové systémy.

Nahoru
Členové Asociace Shinkokai